ثبت نام به عنوان فروشگاهبازگشت به سایت

1 . این قرارداد به منظور فروش کالاهای تأمین کننده توسط فروشگاه اینترنتی می باشد.
2. یک صفحه شخصی رایگان از فروشگاه در اختیار تأمین کننده قرار می گیرد.تامین کننده با یوزر و پسورد شخصی قادر به ورود به این صفحه خواهد بود.
3.تأمین کننده می بایست کالا و شناسنامه فنی کالای خود را در صفحه ای که برایشان در فروشگاه اینترنتی اختصاص داده شده است را ثبت و بارگذاری نماید. قیمت و موجودی کالا توسط تأمین کننده در سایت بارگذاری خواهد شد.
4.کالای بدون تصویر و شناسنامه قابلیت نمایش را نخواهد داشت. تصاویر می بایست مشخصات فنی،1000*1000 پیکسل ( پیوست ) را داشته باشند. (در صورت امکان به صورت پرس پکتیو )
5. تأمین کننده موظف است شخصی را به عنوان نماینده جهت هماهنگی در امور بارگیری و تحویل کالاهای سفارش داده شده را به سایت معرفی نماید.
6.تأمین کننده موظف است بعد از تأیید نهایی فاکتور فروش ، حداکثر تا 4 ساعت نسبت به بارگیری اقدام نماید.
7. در صورت تحویل کالا به صورت اشتباهی، 10 نمره منفی و در صورت تأخیر در بارگیری 5 نمره منفی را برای تأمین کننده در نظر گرفته و در صورتی که نمرات منفی تأمین کننده به عدد 20 برسد، سایت از ادامه فعالیت با نامبرده انصراف خواهد داد.
8.در صورت اعلام موجودی در سایت و عدم تحویل کالا، سایت از همکاری با تولید کننده انصراف داده و دسترسی به صفحه اختصاصی ایشان مسدود می گردد .
9.در صورتیکه تأمین کننده تمامی موارد ( از قبیل کیفیت ، کمیت و ... ) را درست انجام داده باشد، به مقدار پنج درصد هزینه عودت کالا برای وی در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه کالا دارای عیب و ... بوده و یا کالاهای مورد درخواست با کالاهای ارسال شده متفاوت باشند به مقدار پنج درصد هزینه به مشتری پرداخت خواهد شد .
10. مبنای تعیین سطح استاندارد کالا بر عهده فروشگاه می باشد و یا تأمین کننده این را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است.
11. فروشگاه و تأمین کننده در هر زمان و بدون هیچ قید و شرطی می توانند قرارداد منعقده را به صورت یک طرفه و بعد از تسویه حساب نهایی فسخ نمایند.
12. فرم اصلی قرارداد برای تامین کننده ارسال خواهد شد،در قرارداد درصد حق العمل کاری سایت، مدت زمان تسویه فاکتورهای خرید، مشخص خواهد بود. تأمین کنننده می بایست نسبت به چاپ قرارداد اقدام نموده، و جهت تأیید قرارداد به محل دفتر سایت به آدرس میدان راهن خیابان بهداری پلاک 77 مراجعه نماید.
13.در پایان هر هفته به سه نفر اولی که بالاترین میزان فروش را در فروشگاه داشته باشند از سوی سایت 5 امتیاز مثبت در نظر گرفته خواهد شد.